Om forma3D

Hos forma3D är vår ambition att underlätta för fler att ta del av alla fördelar med 3D printning eller AM, Additiv Manufacturing, som det också heter. Vi ger förutom produkter också kunskap, resurser och assistans så att företag mer effektivt kan förbättra sina produkter och processer.

Du måste inte vara expert eller känna till speciellt mycket om 3D printning för att använda dig av oss, vi har kunskapen och kan hjälpa till med det mesta.

Vårt ursprung är djupt rotat i industrisektorn inom både produktutveckling och produktionsteknik, så vi brinner för att lösa problem och komma fram med nya smarta lösningar.

Det pågår en explosionsartad utveckling av flera 3D-tekniker och material över en mängd olika sektorer. Vi är med på den utvecklingen och provar ständigt nya material för att möta era behov.

Vi går från prototyptillverkning och framställning av enstaka produkter till serieproduktion i mindre skala. forma3D erbjuder flexibel serieproduktion on-demand så att ni inte behöver fylla era hyllor med produkter som ni senare måste kassera, detta är en av de fördelar AM ger, möjlighet till att producera det som man vet kommer att användas, ni får låga startkostnader och möjlighet att ändra design utan att köpa nya formverktyg.

Dina synpunkter och feedback är ovärderliga för oss. Dela gärna med dig av de behov du har just nu och det som kommer och hur vi kan bistå dig.